Ball-coise nam Ban sna h-Eileanan Siar

Bidh farpais ùr ann do sgiobannan ball-coise nam ban sna h-Eileanan 's air a' Ghàidhealtachd an ath-bhliadhna.

Tha Comann Ball-coise na h-Alba airson cothrom a thoirt do sgiobannan anns an sgìre cluich an aghaidh a chèile 's iad a' faicinn cho cudromach 's a tha e dhaibh sin a dhèanamh.

Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan ag aithris.