Eaglais na Cananaich

Tha an Eaglais Shaor anns a' Chananaich ann an staid cho dona 's gun deach co-dhùnadh a leagail 's togalach ùr a chur na h-àite.

Chaidh an eaglais a thogail air talamh bhog is tha sgàinidhean air nochdadh innte.