BBC Naidheachdan

Na Trads sa Ghearasdan

Chruinnich mu 400 duine sa Ghearasdan air deireadh na seachdain airson nan duaisean as cliùitiche ann an ceòl traidiseanta na h-Alba - na Trads.

'S dòcha gum faca sibh fhèin e, chaidh a chraoladh beò air BBC ALBA airson a' chiad uair.

Chaidh Andreas Wolff ann dhuinn.