Na Mo Chuid Aodaich

Chumar an còigeamh oidhche de "Na Mo Chuid Aodaich" ann an Inbhir Nis Disathairne, far an robh dràma, comadaidh agus taisbeanadh aodaich tro na linntean.

'S iad Pròisteict nan Ealan a chuir an tachartas air dòigh agus thèid a h-uile sgillinn airgid a chaidh a thogail gu cathrannas.

Chum Seonaidh MacCoinnich againn fhèin air falbh bhon chatwalk air èiginn.

Dheasaich e an aithris seo dhuinn ge-tà.

Air fhoillseachadh