Cidhe Àird Mhèanais ga leasachadh

Tha cidhe Àird Mhèanais ann am Barraigh am measg grunn phròiseactan leasachaidh a gheibh buannachd bho stòras airgid ùr luach cha-mhòr £4m.

'S ann airson ath-bheothachadh a thoirt air coimhearsnachdan air oirthir na h-Alba a tha an taic-airgid.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh