Àireamh an t-Sluaigh

Tha àireamh an t-sluaigh air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan air a dhol an-àirde, a rèir an fhiosrachaidh as ùire a thàinig bhon Chunntas Sluaigh.

'S e an rud as motha a tha a' cur iongnadh air daoine gu bheil sluagh nan Eilean Siar suas faisg air 1,500. Bha dùil gur ann a bha e a' crìonadh.

Tha Earra-Ghàidheal is Bòd air ìsleachadh sluaigh fhulang.

Air feadh Alba air fad, tha an sluagh aig an ìre as àirde a-riamh ann an eachdraidh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.