250 bliadhna de cheòl-pìoba an Fhreiceadain Duibh

Chaidh leabhar fhoillseachadh ann am Peairt Diluain a chomharrachadh 200 bliadhna de cheòl-pìoba an Fhreiceadain Duibh.

Tha 250 port anns an leabhar, còmhla ri eachdraidh mu na pìosan.

Bha uimhir de dh'obair ann a bhith a' tarraing an leabhair ri chèile, 's gun tug e 13 bliadhna sin a dhèanamh.

Tha Dòmhnall MacLaomain ag aithris.