Cothroman trèanaidh gan tabhainn

Tha iomairt shòisealta ann an Inbhir Nis an-dràsta a' sireadh dhaoine a thèid a dh'obair ann as ùr.

Tha an Artysans Cafe sa bhaile ag amas air cothroman trèanaidh a thoirt do dhaoine òga sa bhaile aig a bheil duilgheadasan cosnadh fhaighinn.

Tha iad a' lorg dhaoine ùra a-nis a dh'iarradh an cothrom, mar a tha Iain MacAonghais ag aithris.