400 cosnadh ùr aig Bàgh an Eige

Thèid 400 cosnadh a chruthachadh leis a' chompanaidh Global Energy aig gàradh Bhàgh an Eige.

Tha seo a thuilleadh air 800 obair a th' anns a' ghàradh mar thà.

Thuirt ceannard na companaidh, Roy MacGriogair, gur e obraichean airson an ùine fhada a bhios annta, gu math fada bho mar a bha cùisean thuige 's bhuaithe aig a' ghàradh nuair a thòisich gnìomhachas na h-ola.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris bho Mhachair Rois.

Air fhoillseachadh