Ballachan mara gan càradh air Ghàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' cur phlanaichean ri chèile airson ballaichean dìon agus callaidhean air a' chosta a chàradh às dèidh dhaibh a bhith air am milleadh ann an stoirm air an deireadh-sheachdain a chaidh.

Chan eil coltas ro mhath air an t-sìde airson deireadh na seachdain seo tighinn nas motha ge tà, agus tha an t-ùghdarras ionadail ag ràdh gu bheil iad ag ullachadh mu choinneimh barrachd cron a dh'fhaodadh a bhith air na costaichean an ceann beagan làithean.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.