Brag nan Gunnaichean an Nis

Tha barrachd dhaoine a' nochdadh ùidh ann an cluba gunnaichean ann an Nis bho fhuaireadh uidheamachd ùr air a shon.

Tha grùnn bhliadhnaichean bho thòisich cluba gunnaichean Chalaigmhoil, ach cha robh mòran dhaoine a' dol an-sàs ann.

Tha iad a-nis air tòiseachadh as ùr, 's tha an fheadhainn a tha ga ruith an-dòchas gun leudaich ùidh ann.