Cìs air gach botal uisge-bheatha?

Nochd beachd gum bu chòir cìs a chur air a h-uile botal uisge-bheatha a nìthear ann an Alba.

Thàinig an t-iarrtas bho dhithis a bha uair a' comhairleachadh riaghaltas na h-Alba air gnothaichean eaconomach.

Thuirt iad nach eil an dùthaich an-dràsta a' faighinn na bhuannachd a bu chòir às.

Tha an gnìomhachas, ge-tà, air a dhol air an casan.

Air fhoillseachadh