BBC Naidheachdan

Leabhar Dhèir ri fhaotainn an asgaidh air-loidhne

Bidh an làmh-sgrìobhainn as sine 's as cudromaiche ann an Gàidhlig na h-Alba ri leughadh an asgaidh a-nis air-loidhne.

'S ann an Oilthigh Chambridge a tha Leabhar Dhèir air a chumail.

Bha na manaich aig an robh e ann an Dèar an Siorrachd Obar Dheathainn air Gàidhlig a sgrìobhadh ann san 12mh Linn.

Tha Cambridge a-nis air a chur air-loidhne ann an cruth didseatach, còmhla ri seann sgrìobhainnean creideimh eile.

An aithris seo aig Dòmhnall Moireasdan.