Sgoil ùr do dh'Uibhist a Tuath?

Bhòt muinntir Uibhist a Tuath gum b'fheàrr leotha aon sgoil ùr san sgìre seach na trì sgoiltean a th' ann an-dràsta.

Tha ìsleachadh ann an àireamh nan sgoilearan 's cosgaisean àrda airson seann toglaichean, a' fàgail gu bheil Comhairle nan Eilean Siar a' feuchainn ri airgead a lorg airson sgoil ùr.

Tha taic san sgìre, ach tha ceist ann càite am biodh sgoil ùr suidhichte.