Ath-bheothachadh Thaigh an Uillt?

Tha dòchas ann gun tig ath-bheothachadh air taigh-òsta ann an Earra-Ghàidheal às an tug fear de bhailtean na sgìre ainm.

Tha Taigh an Uillt air ainmeachadh airson an taigh-sheinnse ann.

Bha cunnart ann an-uiridh gun dùineadh e, 's e air a dhol fo rianachd.

Ach chaidh a cheannach le cupal òg a tha a-nis trang ga leasachadh.

Tha Andreas Wolff ag aithris.