Troimhe-chèile Drochaid Cheasaig

Tha fhios againn gu bheil daoine sna bailtean mòra eòlach air troimh-chèile agus dàil air na rathaidean gu h-airidh a' siubhail gu agus bho d'obair ach 's ann ainneamh a thachras seo air a' Ghàidhealtachd.

Ach Diluain thug e suas ri trì uairean de shìde do chuid de dhràibhearan tighinn tarsainn Drochaid Cheasaig agus a-steach a dh'Inbhir Nis.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh