Iomairt charthannais Ghàidhlig ga cur air bhog

Chuir buidheann charthannais na h-Eaglaise Caitligiche ann an Alba, SCIAF, iomairt air bhog ann an Gàidhlig am bliadhna - gu sonraichte ag amas air sgoilearan.

Tha a bhuidhean, a bhios an sàs ann an taic agus leasachadh eadar-nàiseanta - airson am brosnachadh a bhith nan "saoranaich cruinne".

Bruidhinn Andreas Wolff ri tè-labhairt saor-thoileach na buidhne, Rosemary Nic a' Bhàird ann an agallamh nas fhaide.