Ceanglaichean Croitearachd

Leanaidh pròiseact a tha ag amas air tuigse a thoirt do chloinn air a' cheangal eadar croitearachd agus am biadh air a' bhòrd airson trì bliadhna eile.

Tha grunn sgoiltean an sàs ann an "Ceanglaichean Croitearachd," agus tha dòchas ann gun neartaich e na sgìrean croitearachd san àm ri teachd.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh