Gearraidhean a bharrachd aig Comhairle na Gàidhealtachd

Tha coltas gun tèid faisg air 150 dreuchd lan-ùine à bith aig Comhairle na Gàidhealtachd thar an dà bhliadhna a tha romhainn.

Bha seo am measg sreath de ghearraidhean a dh'fhoillsich iad Diardaoin.

Feumaidh an t-ùghdarras ionadail £28m a ghearradh bhon bhuidseat aca thar na h-ùine sin.

Thuirt iad nach toir na gearraidhean buaidh air na prìomh sheirbheisean aca, ach chan ann mar sin a tha Unison ga fhaicinn.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.