Leasachadh Chiseoirn

Chuala na bha an làthair aig là fosgailte ann an Talla Loch Carrann Diciadain gum faodadh planaichean airson seann ghàradh-ola Chiseoirn ath-bheothachadh, suas ri 2,500 cosnadh a chruthachadh.

Tha a' chompanaidh Port Chiseoirn Eta airson an làrach a chleachdadh airson gnìomhachasan cumhachd ath-nuadhachail aig muir a fhrithealadh.

Bhruidhinn Padruig MacAmhlaigh ri Ina NicCoinnich a bha ag obair aig Ciseorn nuair a bha e na gharadh-ola.