BBC Naidheachdan

Ceistean mun Finlaggan

Tha daoine ann an Uibhist ag ràdh gun seas iad gu làidir an aghaidh oidhirp sam bith bho Chaledonian Mac a' Bhriuthainn airson an MV Finlaggan a chur eadar eadar Loch na Madadh, Uige agus an Tairbeart an ath-gheamhradh.

Tha beachd air nochdadh gu bheil i ro thric air deireadh agus air a cur dheth, ach tha Cal Mac ag ràdh gu bheil am Finlaggan a cheart cho math ris an Hebrides, am bàta a tha mar as trice air an t-slighe.