Damien Lewis ann am Muile

Tha muinntir Holywood ann am Muile an-dràsta.

Tha am fiolm The Silent Storm ga chlàradh air an eilean, 's tha cleasaichean ainmeil leithid Damien Lewis an sàs ann.

Anns an fhiolm, 's e ministear clèireach a th' ann, 's bidh a bheatha a' dol bun-os-cionn nuair a thig eucoireach òg a chèilidh air fhèin 's a bhean.

Tha Andreas Wolff ag aithris.