Comhairle a' diùltadh sgoil Ghàidhlig

Tha Comhairle Nan Eilean Siar ag ràdh nach freagradh e air coimhearsnachdan na sgìre sgoil Ghàidhlig fa leth a bhith ann.

Thuirt Cathraiche Foghlaim na Comhairle nach toireadh sgoil Ghàidhlig fa leth ann an Steòrnabhagh piseach air foghlam Gàidhlig, 's tha pàrantan air dragh a nochdadh mu na thachradh do dh'aonadan Gàidhlig nam biodh sgoil fa leth ann.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh