Gàidheal òg a' cluich do Chanada

Tha balach òg às Inbhir Nis air cothrom fhaighinn ball-coise a chluiche do sgioba nàiseanta Chanada aig ìre fo aois 19.

Chan eil dad sònraichte mun sin ach tha am balach seo a bhuineas do Inbhir Nis, fileanta sa Ghàidhlig, agus tha ceangal làidir aige ri Leòdhas.

Troimhe-cheile? Innsidh Seonaidh MacCoinnich an tuilleadh dhuinn.

Air fhoillseachadh