Fèill an Eilein Duibh

Chaidh buidheann air an bheil 'Crofters for Yes' a chur air bhonn Diardaoin, le croitearan a tha a' cur taic ri neo-eisimeileachd do dh'Alba.

Chaidh an iomairt fhoillseachadh gu h-oifigeil aig Fèill Àiteachais an Eilein Duibh.

Tha iad a' dèanamh dheth gur e Alba air a ceann fhèin a b'fheàrr do chroitearan.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris bhon fhèill.

Air fhoillseachadh