Creutairean mara a' gluasad nas luaithe

Tha beathaichean-mara a' gluasad gu uisgeachan nas fhuaire, agus tha an gluasad seo a' tachairt a dheich uidhir nas luaithe na tha e air tìr.

Sin a rèir athisg ùir mu bhlàthachadh na mara.

Dh'fhaodadh seo a bhith a' ciallachadh, air a' cheann thall, nach bi iasg, leithid an rionnaich, ann an uisgeachan na h-Alba tuilleadh.

Tha Andreas Wolff ag aithris.