Fèill Àiteachais Chàrlabhaigh soirbheachail

Tha là soirbheachail air a bhith aig Fèill Àiteachais Chàrlabhaigh ann an Leòdhas, le sìde mhath agus na ceudan dhaoine a' nochdadh tron fheasgar.

'S e fèill Chàrlabhaigh aon den fheadhainn as fhaide tha air a bhith a' dol sna h-Eileanan Siar, agus tha iad fhathast a' toirt àite mhòir dha Geamannan Gàidhealach agus a' measadh stuic.

Ach tha an fhèill cuideachd an urra ri obair mhòir bho muinntir na sgìre.

Seo Aonghas Dòmhnallach.