An t-Urr. Donnchadh Blàrach

Chaidh comharrachadh a dhèanamh Diluain ann an Inbhir Nis air leabhar ùr - cruinneachadh de bhàrdachd agus rosg aig an sgrìobhadair ainmeil, an t-Urr. Donnchadh Blàrach.

Rugadh an t-Urr. Blàrach ann an Srath Chura ann an Earra-Ghàidheal, ach bha e bliadhnaichean fada ann an Albainn Nuaidh, ag obair mar mhinistear.

Ged a nochd pàirt den bhàrdachd aige ann an cruinneachaidhean, cha deach an rosg a' sgrìobh e a' chlò-bhualadh ann an leabhar gu ruige seo.

Tha Calum MacIleathain ag aithris.