Air ais don sgoil

'S e a chiad là san sgoil a bh' ann Diciadain airson faisg air ceud sgoilear aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Le còrr is 700 duine-cloinne a-nis a' frithealadh na sgoile bho aois trì gu 18, tha barrachd thidsearan a dhìth, 's e air faileachadh orra feadhainn ùra fhastadh.

Chaidh Caitriana Deeprose air ais don sgoil còmhla ris a' chloinn.