Buaireadh mu thaigh-croite an Toirbheartan

Sgrìobh Caidreachas Croitearachd na h-Alba gu Ministear Dealbhachaidh an Riaghaltais, Derek MacAoidh, 's iad ag iarraidh air sùil às ùr a thoirt air mar a chaidh cead a dhiùltadh do thaigh-croite ann an Toirbheartan.

Dhiùlt Comhairle na Gàidhealtachd cead-togail a thoirt seachad sa Mhàrt, agus chaidh ath-thagradh gu Riaghaltas na h-Alba a chaith a-mach cuideachd.

Tha an Caidreachas a' cumail a-mach gun toir an co-dhùnadh droch bhuaidh air coimhearsnachd Thoirbheartain.

Tha Calum MacIlleathain ag aithris.