Rathad is aiseag ùr do Chearrara

Dh' aontaich Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid rathad ùr a chur air Eilean Chearrara airson ceangal a dhèanamh eadar Ceann a Tuath agus Ceann a Deas an eilein.

Tha Riaghaltas na h-Alba cuideachd air innse gu bheil iadsan a' dol a chur aiseag dhan eilean airson a' chiad uair.

Thuige seo cha robh ach aiseag phrìobhaideach a' dol dhan eilean.