Cosnadh do dhaoine òga

Tha oidhirp air a bhith a' dol fad na seachdain seo daoine òga a bhrosnachadh gus ceàrd air choireigin a thoirt a-mach.

Tha an sgeama, air a bheil an t-ainm "Making Young People Your Business" ag amas air tuilleadh òigridh fhaighinn a-steach dha na ciùird thraidiseanta.

Anns na h-Eileanan Siar, tha grunn chompanaidhean air cothroman cosnaidh a thoirt do dh'òigridh eadar 16 agus 24 ri linn taic-airgid bhon Riaghaltas agus bho Chomhairle nan Eilean Siar.