Sgùtair air chuairt

Dh' fhaodadh gum faic daoine ann an Leòdhas agus na Hearadh sealladh rudeigin neo-àbhaisteach air rathaidean nan eilean - agus fear a' siubhal mun cuairt na sgìre air sgùtair.

Tha Mark Newton a' dol air feadh na dùthcha - e fhèin agus an dà chat aige - airson airgead a thogail do charthannas.