Dràma ùr sa Ghàidhlig

Dh'innis BBC Alba barrachd mu dhràma ùr Ghàidhlig a thathar a' filmeadh san Eilean Sgitheanach an-dràsta.

'S ann mu dheidhinn tè òg a tha a' tilleadh gu eilean a h-àraich às dèidh ùine sa bhaile mhòr a tha 'Bannan', is tha dùil gun tèid prògraman pìleat a chraoladh an ceann bliadhna.

Nochd am fiosrachadh agus BBC Alba a' foillseachadh clàr ùr de phrògramman an Fhoghair.