Tirisdich òga san loch

Chan eil e furasta do mhuinntir Thiriodh leasanan snàimh fhaighinn agus an amar-snàimh as fhaisge orra mu cheithir uairean a thìde air falbh anns an Òban.

Tha muinntir an eilein ge-tà air freagairt fhaighinn chun na trioblaid.