Ceist mu phoileasaidh na Gàidhlig

Bu chòir do Riaghaltas na h-Alba atharrachadh a thoirt air an dòigh 's a tha iad a' toirt taic dhan Ghàidhlig agus a bhith ag amas gu sònraichte air sgìrean far a bheil an cànan làidir.

Sin a rèir a' bhuill phàrlamaid Eòrpaich, Seòras Lyon agus a' Phàrlamaid Eòrpach gus bhòtadh Diciadain air aithisg mu mhìon-chànain a tha ann an cunnart.

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil mion-chànain feumach air tuilleadh thaic agus dhìon