Eaconomaidh an Òbain

Tha sgeama BID san Òban ag amas air eaconomaidh a' bhaile a chuideachadh.

Tha iad a' beachdachadh an-dràsta am measg rudan eile air sgeama 'son muinntir an aite a bhrosnachadh gus tuilleadh airgiod a chosg san sgìre.