Co-labhairt na talmhainn duibhe

'S e feamainn cuspair na co-labhairt 'An Talamh Dubh' ann an Griomasaigh am bliadhna.

Nìthear sgrùdadh air an dòigh as fheàrr a chleachdadh airson an talamh-mointich a leasachadh.

Bhathair ag àiteach na talmhainn sa sgìre suas gu na trì ficheadan.

Air fhoillseachadh