Croitearan ùra

'S ann airson daoine a chumail air a' Ghàidhealtachd a thàinig croitearachd gu bith.

Ach le iarrtas mòr air croitean, tha duilgheadas aig gu leòr a dh'iarradh a bhith an sàs ann an obair-fearainn talamh fhaighinn.

Anns an dàrna aithris na shreath air croitearachd, tha Teàrlach Quinnell a' toirt sùil air daoine òga na Gàidhealtachd a th' airson tòiseachadh ann an croitearachd.