£4m do dh'fhoghlam Gàidhlig

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba £4m thar dà bhliadhna, gus barrachd àiteachan a chruthachadh do dh'fhoghlam Gàidhlig.

Bidh e ri fhaighinn bho Stòras Calpa nan Sgoiltean Gàidhlig.

An t-seachdain seo, tha dùil ri figearan mun Ghàidhlig bhon Chunntas-shluaigh mu dheireadh.

Feasgar, Iain MacIllEathain facal air Ministear na Gàidhlig, Alasdair Allan.

Air fhoillseachadh