Mòd Bharraigh 's Bhatarsaigh

Ged nach eil ann ach trì bliadhna bho thòisich e, tha daoine a' tighinn bho fhad 's farsaing airson Mòd Bharraigh 's Bhatarsaigh.

Chan ann a-mhàin gu bheil daoine a' tighinn à cuid de na h-eileanan eile, tha iad a' tighinn à Tìr Mòr cuideachd.

Air fhoillseachadh