BBC Naidheachdan

Mòd Bharraigh 's Bhatarsaigh

Ged nach eil ann ach trì bliadhna bho thòisich e, tha daoine a' tighinn bho fhad 's farsaing airson Mòd Bharraigh 's Bhatarsaigh.

Chan ann a-mhàin gu bheil daoine a' tighinn à cuid de na h-eileanan eile, tha iad a' tighinn à Tìr Mòr cuideachd.