Aithisg nan Oighreachdan

Chan e cò leis a tha oighreachdan mòra na Gàidhealtachd a tha cudromach ach an dòigh sa bheil iad gan ruith.

Sin an co-dhùnadh à rannsachadh a rinn Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Tha connspaid mun rannsachadh ge-tà - oir 's e uachdaran beartach a phàigh air a shon.