Sgeama faochaidh ga leudachadh?

Iarraidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an t-seachdain seo cead gus sgeama faochaidh a' chonnaidh a leudachadh gu sgìrean dùthchail eile na h-Alba.

Aig an aon àm, thuirt Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, gum bu chòir dhaibh cuideachd a bhith ag amas air faochadh nas motha a thoirt do sgìrean a tha mar thà a' cur feum air an sgeama.

Tha tuilleadh fiosrachaidh aig an fhear-naidheachd phoileataiceach againn, Mìcheal MacNèill.

Air fhoillseachadh