"Sump" na Croitearachd

Thèid beachdan chroitearan agus eòlaichean lagha iarraidh a thaobh càite a bheil beàrn, laigse no duilgheadas ann an laghan croitearachd.

Cruinnichidh Buidheann Lagh na Croitearachd am fiosrachadh sin ann am fòram air a bheileas a' gabhail "sump", mus tèid a thoirt dhan Riaghaltas.

Air fhoillseachadh