Deasbad Sgoil Uibhist a Tuath

Rinn pàrantan ann an Loch nam Madadh soilleir do Chomhairle nan Eilean Siar gur ann anns a' Chlachan a tha iad ag iarraidh sgoil ùr an eilein a thogail.

Tha a' chomhairle a' dol a thogail bun-sgoil ùr a thèid an aite an fheadhainn a th' ann an-dràsta, is tha iad a' moladh a togail air làraich sgoil Phaibeil.

A rèir phàrantan Loch nam Madadh, cha biodh sin freagarrach dhan chuid chloinne.

Air fhoillseachadh