MV Hallaig gu bhith deiseil

Tha dòchas nach eil cus tìm ann a-nis gum bi an MV Hallaig a' gearradh a slighe thar na Clàraich eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Ratharsair.

Tha i air tè de na ciad bhàtaichean san t-Saoghal a chleachdas bataraidhean agus diesel.

Ciamar dìreach a bhios sin ag obrachadh ge-tà?

Chan e MacPhàil, ach NicLeòid a chaidh a dh'fhaighinn a-mach. Seo Eilidh.

Air fhoillseachadh