Gruffalo san Rubha

Tha na h-Eileanan an Iar cleachdte gu leòr ri bhith a' faicinn luchd-tadhail tron bhliadhna, ach ann an sgìre a Rubha Diluain, thadhail cuideigin gu math sònraichte.

Bidh mòran dhaoine eòlach air a' Ghruffalo, agus ged a tha gu leòr ag ràdh nach eil leithid de rud ann...chan e sin a bh' ann de sgoilearan an Rubha.

Bha ùghdar an leabhair, Julia Donaldson, air chuairt sna h-eileanan mar phàirt de dh'fhèis leabhraichean "Faclan" mar a tha Catriona NicIlleathain ag aithris.

Air fhoillseachadh