Casg air mart-fheòil ga thogail

Tha dòchas as ùr ann an gnìomhachas a' bhidhe ann an Alba agus na h-ùghdarrasan anns na Stàitean Aonaichte air cead a thoirt a-rithist do dh'fheòil-mhairt Eòrpaich, an dèidh casg a mhair faisg air fichead bliadhna, an co-cheangail ris an sgainneal mu BhSE.

'S e an dòchas a-nise, gum bi seo na bhrosnachadh do dh'fheòil Albannaich eile ann an sin, mar a tha Ailean MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh