Pàirce Nàiseanta na Hearadh

Thog a' cheist mu bhith a' stèidheachadh Pàirce Nàiseanta anns Na Hearadh ceann Diciadain a-rithist ann an deasbad sa Phàrlamaid Albannaich.

Chaidh aithisg fhoillseachadh sa Ghiblean a mhol Na Hearadh mar aon de sheachd sgìrean fa-leth a bha airidh air inbhe mar Phàirce Nàiseanta.

A-niste tha Ramalairean na h-Alba air a dhol an sàs anns an deasbad, 's iad ag ràdh gur e Na Hearadh an t-àite as fhreagarraiche airson pàirce ùire.

Tha Catriona NicIlleathain ag aithris.