Gàidhlig Cholbhasa

'S e glè bheag de mhuinntir Cholbhasa a bhruidhneas a' Ghàidhlig san là a th' ann agus tha a' mhòr-chuid dhiubh shuas ann am bliadhnaichean.

Tha dual-chainnt an eilein ga sgrùdadh an-dràsta le oileanach a tha ag obair air tràchdas airson PhD.

Tha dòchas ann cuideachd clasaichean Gàidhlig a thòiseachadh às ùr air an Eilean.